Hvordan er din jobbdag /skole/ hjemmeværende?
Folk flest
Kontor/ Stillsittende
Veiarbeider/ Industri Tungt fysisk arbeid
Butikk / Håndverker Middels fysisk arbeid
Trener du?
Folk flest
Aldri
Svært mye
Av og til
Hvordan spiser du?
Folk flest
Svært lite
Svært mye
Normalt
Aktivitetsnivå generelt
Folk flest
Sitter alltid stille
Er nesten aldri i ro
Daglig husarbeid /hage / korte spaserturer
cm
kg
Gjennomsnittlig BMI for din alder og kjønn:-
Forventet BMI for denne type livsstil, alder og kjønn:-
Din BMI (Body Mass Index):-